DS Bygg & Planering

Dan Sarling är utbildad byggmästare med examen från Vasa tekniska läroanstalt. Han har arbetat som byggnadsdykare, arbetsledare, projektledare samt kommunal byggnadstekniker och -inspektör. Han har erfarenhet från storbyggen både i Finland, på Åland och i Sverige.

Som egenföretagare har Dan en till två anställda byggnadsarbetare och åtar sig det mesta inom byggbranschen, både större och mindre projekt. Han åtar sig även planerings- och rituppdrag för bygglovsansökan.